• علی اکبر رائفی پور   a_raefipour1@

    1398/05/23 ساعت 21:56

    #حسن_عباسی با شکایت علوی #وزیراطلاعات ، صرفا بخاطر پرسیدن یک سوال به زندان رفت. در ظاهر، بنفش‌ها تا انتخابات اسفند ماه خیالشان از فریادهای او راحت شد، اما عباسی هفتاد سال هم که در زندان باشد آن سوال هنوز هم به قوت خودش باقی است #آمدنیوز