• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/05/23 ساعت 13:57

    کتاب «راهنمای مردن با گیاهان دارویی» نوشته عطیه عطارزاده را خواندم؛رمانی پر از توصیف و جزییات.از معدود رمان‌هایی که داستانی نو و نگاهی متفاوت داشت و کمی هم آدم را به وحشت می‌انداخت. این کتاب اولین اثر نویسنده است و جایزه احمد محمود،جایزه ادبی هفت اقلیم، جایزه ادبی واو را گرفته.