• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 12:33

    ۶. با بیماران سایکوپت چه باید کرد؟ خلاصه هزار و چهارصد و چهارده کتابی که در چشم‌انداز برای پاسخ به این سؤال نوشته خواهد شد را در یک کلمه می‌آورم: الفرااااار!! از سایکوپت بگریزید پیش از آن که چنان در تار رابطه مسموم او گرفتار شوید، که حتی توان فکر کردن به گریختن را نداشته باشید.