• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 13:04

    ۸. اگر به هر دلیلی نمی‌توانید بلافاصله رابطه خود را قطع کنید، مثلا چون هم‌کار یا از آن بدتر رئیس شما یا از آن بدترتر شریک کار یا زندگی شما ست، کار شما بسیار سخت خواهد بود. چون باید رفتار قاطع یا assertive را یاد بگیرید. آب دست‌تان دارید زمین بگذارید به یک متخصص مراجعه کنید. /تمت