• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 12:45

    ۷. به عنوان یک عاشق گفت‌وگو که زندگی را بر سر تمرین و تقویت گفت‌وگو گذاشته و همه عمر برندارد سر از درگاه گفت‌وگو، بزرگ‌ترین یافته‌م را به شما می‌گویم: به خاطر خدای گفت‌وگو هم که شده، سایکوپت‌ها را به حریم گفت‌وگو راه ندهید. شل گفتم: آن‌ها را با اردنگی از گفت‌وگو بیرون بیندازید!