• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1398/05/23 ساعت 10:16

    نزدیک شدن جنگنده‌ #ناتو به هواپیمای وزیر دفاع #روسیه هواپیمای پلیس ناتو برای شناسایی هواپیمایی که نزدیک به حریم هوایی کشورهای عضوپیمان در حال پرواز بود،به هوا برخاست و پس از شناسایی به پایگاه خود بازگشت مقامات ناتو اطلاعاتی نداشتند که چه کسی در این هواپیمایی روسیه حضور دارد