• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1398/05/23 ساعت 00:02

    با ورود مسؤلین وزارت امورخارجه و ..،همسایه موافقت کردو سهم ما را عملا همه پذیرفتند،در نقطه‌ای که عمق آب بین ۷۵۰ تا ۸۵۰ متر بود چندین حلقه چاه با عمق حدود ۳۵۰۰ متر حفاری و موفق به کشف نفت هم شدیم،در سال ۹۳،۹۲ دستگاه از آن نقطه به ساحل منتقل شد و حالا قدرت چانه زنی را از ما گرفتند