• بدون چراغ نود، فوتبال تاریک است؟/ پرونده‌هایی که در غیاب برنامه فردوسی‌پور،‌ به طور مفصل بررسی نشدند جزییات بیشتر در instant view http://bit.ly/۳۰cNd۰U #تلویزیون #نود