• خانواده پیرو آیین اهل حق میترا استاد با گذشتن از قصاص محمدعلی نجفی اصلاح طلب که هم طیف هاش مروج اسلام رحمانی هستند اما بدشون نمیومد از انبار فقه حکم مهدور الدمی مقتول رو بکشن بیرون تا رفیق شونو نجات بدن، درس رواداری دینی به جامعه دادند و تبلیغ خوبی برای آیین شون کردند.