• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/23 ساعت 00:08

    هر روز دو قران مواجب خیاط‌خانه را می‌دهم کرایه‌ی دوچرخه تا برسم به گذرت از پیچ کوچه‌ی نانوایی. بایستم زل بزنم تا از راه برسی. تا به حال این روزگار کجدار، سهم‌‌ من همین حسرت آمدنت بوده.