• #پاکستان؛ کشوری پر بحران ، اما شاد #اسلام_آباد -#ایرنا - برغم ترسیم تصویری خشن از پاکستان در رسانه‌های غربی، بر اساس گزارش سازمان ملل، این کشور با وجود مواجهه با بحران‌های سیاسی و اقتصادی و مشکلات معیشی همچنان در میان کشورهای شاد جهان قرار دارد. http://www.irna.ir/news/۸۲۹۷۹۹۰۷/