• حسین دهباشى   majazestan@

    1398/05/23 ساعت 01:05

    فرماندارشیراز #مهدی_حاجتی را به جهت ۲ماه غیبت(!) اخراج و جایگزین کرده و خدا کند دوست جدیدمان حسابی حواس‌اش باشد که (فارغ از سیاست) بر صندلی چه جوان شجاع و نجیب و آرام و آقا و سالم و مودب و میهن‌دوست و متواضع و صبور و خدمتگذاری نشسته که کاش شبیه‌اش در شورای شهر تهران یافت می‌شد!