• مهدی امیرپور   AmirpoorMehdi@

    1398/05/23 ساعت 00:51

    خوشبختانه دیگر شما برای ما تصمیم نمی‌گیرید! سال‌هاست که تلویزیون به «صداوسیما» محدود نمی‌شود. حالا فیلیمو، آنتن، تیوا، نماوا و گزینه‌های دیگر روی تلویزیون‌هاست تا دست‌کم در خانه از شرِ شما خلاص شویم. ما انتخاب‌مان را کرده‌ایم؛ این صداوسیمایِ غیرملی ارزانی خودتان!