• برادر یکی از دوستام پیام داد گفت رتبه ۱۰۹ ریاضی شدم ولی نمیخوام برم مهندسی بخونم. دلم با انسانیه. نمیخوام نگاه صفر و یکی مهندسی پیدا کنم! دلم رفت واسش. من اول گفتم اصلا نرو مهندسی. «کنار درسات کتاب بخون» چرت‌ترین چیزیه که زیاد بهت میگن. شرایطش طوری نبود بتونه دوباره کنکور بده.