• تعداد دنبال کننده شما ملاک اینکه حرفاتون علمی تره نیست. ملاک اینه که حرفاتون با توده مردم ارتباط برقرار کرده. خیلی اساتید فرهیخته دانشگاه دنبال کنندگان کمی دارند. پس دفعه بعدی که مشت بلند کردید بر سینه حریف بکوبید، یادتون باشه لزوما جایگاه حق ننشستید، صرفا تماشاچی هاتون زیاده