• علی زادمهر   zadmehr@

    1398/05/23 ساعت 21:47

    اگر با اپلیکیشن #تپ_سی ماشین گرفتید و راننده سفر را اوکی کرد اما بعد دور بود ، هرگز به در خواست راننده سفر را لغو نکنید زیرا تپ‌سی انگار که شما عمل خلاف بزرگی انجام دادید حساب شما را مسدود می‌کند و‌ به شکلی رفتار می‌کند انگار رانندگان رایگان مسافران را جابجا می‌کنند و مظلومند