• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/05/23 ساعت 10:04

    «نزدیک شدن جنگنده‌ #ناتو به هواپیمای وزیر دفاع روسیه»

    دفتر مطبوعاتی ناتو علت نزدیک شدن جنگنده پلیس هوایی این پیمان به هواپیمای حامل وزیر دفاع روسیه را شناسایی آن عنوان کرده و یادآور شد که مقامات ناتو نمی‌دانستند چه کسی در این هواپیمای روسی حضور دارد

    https://tn.ai/۲۰۷۵۱۵۷