• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1398/05/23 ساعت 00:53

    دلم می‌خواست یه صدا مثل صدای محمدرضا شجریان داشتم و یه رفیق مثل مشکاتیان یا لطفی که هر وقت دلم می‌گرفت اونا می‌زدن من می‌خوندم و خالی میشدیم، رها میشدیم از بند این زمان و‌ مکان …