• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1398/05/23 ساعت 00:41

    براساس نظر دوستان یک فرم طولانی تستی طراحی و شیوه‌های مختلف و پیشنهادی را تست کرد. به نظرم بهترین حالت پیام و توضیح کارآمد کنار هر ورودی و در تمام ورودیهایی که مشکل دارند و اما فوکوس روی اولین ورودی مشکل دار بود