• همکاران ایسنا در ابتکار زیبا روز #خبرنگار را به مجلس تجلیل از چهره‌های باسابقه روزنامه نگاری اختصاص دادند در این نشست، شماری از استادان و پیشکسوتان نظیر؛ شکرخواه،بلوری،نمکدوست،قاضی زاده،فرقانی،رضائیان،بهزادی و …حضور یافتند