• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 00:58

    (بگویید آیا واقعا می‌توان از کنار غوغای ارزشی و برانداز و تجددخواه و سنت‌گرا و همه تحریک‌های سیاسی، با بی‌خیالی رد شد و راه آهسته و پیوسته خردگرایی را گرفت؟ اگر نه چرا؟ اگر آری چه‌طور؟ لطفا این بار در گفت‌وگو و پاسخ به هم مشارکت کنید و من تنها پاسخ‌گو نباشم.) شب بلند شب‌شکنان خوش