• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/05/23 ساعت 23:28

    نامه سید حسن #نصرالله به #ظریف: من و برادرانم همبستگی خود را با شما اعلام مى کنیم. آمریکا در سال ۲۰۰۶ در برابر مقاومت لبنان شکست خورد، پس چگونه می‌تواند در برابر کشور قوی و رهبر بزرگ آن قرار بگیرد. شما صدای رسا در همه محافل بین‌المللی وسخنگوی حق در برابر طاغوت‌های جهان هستید