• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/05/23 ساعت 16:48

    یکی از آرزوهایی که به برآورده شدنش قانعیم مشخص شدن پول‌های خردیست که موقع کارهای اداری می‌پردازیم ولی ما به ازایش مشخص نیست
    نمونه‌اش #کارت_ملی هوشمند؛ ثبت نامش نوشته ٢۵هزارتومان ولی از ما ٣٠هزارتومان می‌گیرند