• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 08:28

    آقای وزیر @JZarif پیش‌نهاد آقای مکرون برای تعلیق اقدامات طرفین و بازگشت به میز مذاکره، «عادلانه» نیست؛ چون نقض‌عهد آمریکا را در نظر نمی‌گیرد و طرفین را «متساوی» به عقب‌نشینی فرا می‌خواند. اما دنیا جای تحقق «عدل» مطلق نیست؛ «عقل» می‌گوید فرصت رفع تحریم ظالمانه را از دست ندهید.