• فلایتیو در تولد ۳ سالگی خود ارائه خدمات به بیش از یک میلیون مشتری و فروش بیش از ۳ میلیون بلیط (از ابتدا تا کنون) را جشن گرفته است.

    #رشد سالانه این استارتاپ بر اساس تعداد سبد خرید در سال ۹۶، ۵۲۰٪ و در سال ۹۷، ۳۰۰٪ بوده است که رشد قابل توجهی است.