• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 00:33

    هوش‌یاری و لب‌خند خردورزانه، کابوس سامانه فریب است! عبور از «سانتی‌مانتالیسم» به «خردورزی» سیاسی، نخستین و مهم‌ترین اتفاق برای ساکنان دست‌گاه تحلیلی #پساحقیقت است، و این خودش به‌تنهایی برای از کار انداختن سامانه فریب کافی است. لب‌خند سیاسی یک «نه بزرگ» به فریب است! /۴۶۰