• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/22 ساعت 21:14

    وقتی بقیه با دیدن این خبر آب و روغن قاطی می‌کنند، ما یک لبخند «قرمز است دیگر» می‌زنیم و می‌گذریم! (دایرکت وارده) ساکنان #پساحقیقت