• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/05/22 ساعت 11:53

    حکم همکار #بابک_زنجانی پس از استعلام صادر می‌شود سخنگوی قوه قضاییه: محاکمه علیرضا زیبا حالت منفرد انجام شده و تحقیقات جامع و کامل بود و برای صدور حکم نیاز به گرفتن استعلام از وزارت خانه مربوطه بودیم که به محض ارسال استعلام از وزارت خانه نسبت به انشاء رای اقدام می‌کنیم.