• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/22 ساعت 23:56

    من از خیلی کودکی در هیئت خانوادگی قند می‌دادم. وظیفه‌م بود. قند مال من بود. نظارت بر کیفیت هم مال من بود. کلن تعصب خاصی داشتم نسبت به قندا.