• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/22 ساعت 12:31

    چندوقت پیش یکی از ابتذال نوستالژی‌بازی با دهه ۶۰ نوشته بود و بانی و باعث‌ش رو نفرین کرده بود. وقت‌ش‌ه اعتراف کنم همشهری جوان بود که از سال ۸۵ با همین کارتون‌ها شروع کرد و موج‌ش کم‌کم مملکت رو گرفت. بوخودا وقتی ما شروع کردیم مبتذل نبود خیلی هم خلاق بود. سودجوها مبتذل‌ش کردند. :)