• اندیشه تشیع   kalamema@

    1398/05/22 ساعت 18:49

    ۵۱. [۱۳]. مسعودی، علی بن الحسین، التبیه و الاشراف، دار الصاوی، قاهره، ۱۳۵۷ق، ص۲۲۱ [۱۴].کافی، پیشین، ج۴، ص۱۴۹. [۱۵].مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، موسسة الوفاء، بیروت، ج۹۵، ص۳۲۲. [۱۶].الغدیر، ج۱، ص۲۶۷؛/ و بیرونی، ابوریحان، الآثار الباقیة، ص ۳۳۴ #غدیر_حقیقت_دین #فقط_به_عشق_علی