• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/22 ساعت 18:30

    خواهرزاده‌م سه سالش بود یک دوست خیالی داشت به اسم امیرعلی. هر روز بهش زنگ می‌زد می‌گفت من تو ترافیک صدرم دارم میام.