• کسانی که به دلایل حیوان دوستانه مخالف #عید_قربان هستند نمیدونن گوشت ذبیحه به فقرا میرسه؟ یعنی مخالف سیر شدن شکم فقرا از جیب حاجی‌های شکم گنده هستند؟ به نظرم اگر واقعا در اعتراض شون صادقند به جای اعتراض به گوشت قربونی عید که میرسه به فقرا یک روز در سال جلوی چلوکبابی‌ها تحصن کنند.