• من نمیگم تز اسلام درباره حجاب درسته، ولی واقعا #صدف_بیوتی که نحوه آرایش شب یلدا، دانشگاه و عزاداری آموزش میده، بینشش از زن مترقی‌تر از بینش اسلامه؟ اینکه زن به علت دید جنسی مرد محجوب شه قابل نقده اما تبدیل شه به ابژه جامعه و پذیرش اجتماعیش در گروی ماسکی که میزنه باشه پذیرفته س؟