• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/05/22 ساعت 21:37

    دلیل حمله‌های اخیر تیم #بابک_زنجانی به شستا این خبر بود که باعث‌ شده برخی ازشرکتهای ازحالت ورشکستگی خارج شوند. روابط‌عمومی شستا امروز اعلام کرده: ۳۱ شرکت تابعه شستا۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند
    این یعنی نجات شرکتها و کوتاه شدن دست #غارتگر