• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1398/05/22 ساعت 00:54

    دکتر داوری میخاد ما رو بخندونه.
    در مناظره معروف ۸۸ #میرحسین به #احمدی_نژاد گفت:ضرورتی نداشت در. سیاست خارجی اون رفتارو بکنیدو بحث هلوکاست رو مطرح کنید (نقل بمضمون) بعد ناچار بشید معاون شما بگه مادوست اسرائیل هستیم."
    آره آقای داوری،این جمله مشایی برای کسب دل غرب بود، نه چیز دیگه