• اندیشه تشیع   kalamema@

    1398/05/22 ساعت 18:48

    ۴۹. [۷]. صدوق، امالی، تحقیق موسسه بعثت، موسسه بعثت، قم، ص۱۲۵؛/ و برای توضیح بیشتر ر. ک: امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۳ [۸].طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، چاپ سنگی، مشهد، ۱۳۳۸ق، ص ۵۲۴؛/ و علامه امینی، الغدیر، ج۳، ص ۲۸۴. #غدیر_حقیقت_دین #فقط_به_عشق_علی