• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1398/05/22 ساعت 23:55

    این‌طور که شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی، در اینستاگرام نوشته آقای احمدی روز یک‌شنبه بازداشت و برایش قرار بازداشت یک‌ماهه صادر شده‌است.