• از رشد گفتمان ضدیت با حجاب اجباری نباید حس کرد جامعه داره لزوما به سمت اندیشه برابری خواه زنانه میره. پدیده #صدف_بیوتی با ۲ م دنبال کننده نشون میده موجی از دافیسم هراس آور رشد کرده که جز اضطراب غرق شدن در چند سانت مواد آرایشی چیزی از زن باقی نمیذاره.