• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/05/22 ساعت 17:25

    «#ماهواره مخابراتی ناهید آماده پرتاب شد» وزیر ارتباطات: *ناهید یک مجهز به سلول‌های خورشیدی متحرک است *این ماهواره توانایی تصویربردای را هم دارد و کارایی مخابراتی دارد https://tn.ai/۲۰۷۴۹۵۰