• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/22 ساعت 23:49

    کسی که خودش تو خونه‌ی شیشه‌ای زندگی می‌کنه، همسایه‌ها رو با سنگ نمی‌زنه.