• چی میشه بعضی آدم‌ها شخصیتشون هاله‌ای دورشه که دیگران رو در مدارش قرار میده؟ آدمایی که قدرت خیره کننده پنهان کردن ضعف هاشونو دارند و اقتدارشون فزاینده رو به رشده. آدم هایی که توانایی ساختن کیشی از شخصیتشون برای اطرافیان دارند. ازین آدم‌ها کم نیست. متنی برای مطالعه چنین موضوعی هست؟