• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 01:02

    + نمی‌ترسی تو را به … و … متهم کنند؟! - نه، چون حتما خواهند کرد. تکرار می‌کنم: گفت‌وگو، بزرگ‌ترین دشمن فریب سیستماتیک حاکم و مغالطه، سلاح اصلی عمله فریب برای شلیک به قلب حقیقت است. این تازه اول راه است؛ صبر کنید می‌بینید. مغالطه‌گران بیمار و متجاوز را بلاک کنید. والسلام /۴۵۷