• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 11:42

    جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه با سلام پرهیز شما از دیدار و گفت‌وگو با رئیس‌جمهور آمریکا، علاوه بر تحریم غلط شخص شما، موجب تداوم تحریم‌های ضدبشری علیه مردم ایران است. شاید بخواهید این ظلم را در حق خود تحمل کنید، ولی حق ندارید اجازه دهید ایران در این وضع باقی بماند! /۱