• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 11:42

    خوب می‌دانید جهان در یکی از نقاط عطف تاریخ به سر می‌برد و ایران، یکی از مراکز مهم مناقشه شبکه‌های قدرت فراسرزمینی، هزینه گزافی پرداخت کرده و نیز نقش بزرگی ایفا می‌کند. آقای ظریف شما می‌توانید به نمایندگی از ملت ایران تاریخ‌ساز باشید. چنین کنید! مرداد ۹۸ - عید اضحی علی قنواتی /۴