• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 09:38

    نه ابراهیم آن موجود خواب‌نماشده بلاتکلیف خوددرگیر است، نه سقراط آن پرسش‌گر منفعل توسری‌خور! این‌ها هجو و هزل و تمسخر و تحریف آنان است! ابراهیم تمام زندگی را در تبعید و تهدید مرگ گذراند و سقراط را محاکمه کردند و با شوکران زهر کشتند! تقلیل این‌دو به عارف سودایی خودآزار خیانت است!