• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1398/05/21 ساعت 15:15

    @HMATehran @UKinIran جناب سفیر، به ایام کودتا دولت وقت #انگلستان علیه دولت ملی ایران نزدیک میشویم. دوست دارم نظر شما را در این مورد بدانم؟ آیا زمان آن نرسیده که بخاطر این کودتا علیه نظر مردم دولت آن کشور از مردم و دولت ایران عذر خواهی کند؟ #کودتای_٢٨مرداد #دکتر_مصدق #bbcpersian