• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 08:40

    داستان ابراهیم، از شکستن بت‌ها تا پرتاب در آتش و گلستان شدن آن و هجرت و تنهایی و جوشیدن زمزم و… قربانی فرزند و لقب دوست یا خلیل‌الله گرفتن و ساختن خانه‌ای برای دوست و… الخ، یک تمثیل کامل مبارز راه حقیقت است. این تفسیرهای عرفانی آبکی و اگزیستانسیالیستی از او را هیچ‌وقت نفهمیدم.