• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 20:20

    به پیش‌نهاد دوستان موضوعات رو می‌گم انتخاب کنید: - موقعیت پارادوکسیکال رضا پهلوی در شبکه‌های قدرت سیاسی - نقش فرید حداد عادل در سیطره شبکه پیرآبی - نقش شبکه‌های قدرت در تجارت و گفتمان جنسی - پشت‌صحنه نسل‌کشی مطبوعات ایران موزیک - نه ببخشید - موضوع درخواستی هم پذیرفته می‌شود! :)