• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1398/05/21 ساعت 08:02

  نگرانی‌های عمده شهروندان اروپایی:

  سفید: مهاجرت
  آبی: تغییرات آب و هوا
  قرمز: اقتصاد
  بنفش: امور مالی کلی
  زرد: تروریسم
  فیروزه‌ای: محیط زیست

  http://persiangulfstudies.com
  #EU #European